Rutinitas “Budaya Jawa” di SMAN 2 MADIUN

1
124

Nguri-uri Budoyo Jawi ngginaaken busana adat ingkang dipunagem saben dinten Kamis minggu kaping stunggal saben sasi.

Matur Sembah Nuwun

1 COMMENT

LEAVE A REPLY